ZADANIE ŁATWE - potrzebne mi na jutro proszę o rozwiązanie

Narysowane poniżej czworokąty są podobne.
a) W jakiej skali większy czworokąt jest podobny do mniejszego?
b) W jakiej skali mniejszy czworokąt jest podobny do większego?
c) Oblicz obwody obu czworokątów.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T19:27:14+01:00