1. Napisz równanie reakcji polimeryzacji pięciu cząsteczek etenu. Podpisz monomer i polimer.

2. Oblicz objętość etenu o gęstości 1,15 g/dm³, której należy użyć, aby otrzymać w reakcji spalania 8,8 g gazu powodującego mętnienie wody wapiennej.

3. Oblicz skład procentowy (% masowy) etenu
3.a. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w etenie

Proszę o jak najszybszą odpowiedź

1

Odpowiedzi

2011-07-01T20:09:22+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

5CH2=CH2---polim.---->-[CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-]-

monomer............................................polimer


2)

mC2H4=28u

mCO2=44u

C2H4 + 3O2---->2CO2 + 2H2O

28g C2H4--------88g CO2

xg C2H4-------8,8g CO2
x = 2,8g C2H4

 

m=2,8g

d=1,15g/dm3

v=m/d 

v=2,8\1,15 

v = 2,43dm3

 

3) mC2H4=24u+4u=28u

%C = (24/28)*100% = 85,7% 

%H = (4/28)*100% = 14,3%


mC : mH = 24 : 4

mC : mH = 6 : 1

1 2 1