Jednym z najpopularniejszych ostatnio filmów jest ,,AVATAR,, jest to film science fiction którego reżyserem jest James Cameron. a odtwurcami gł. rul; Sam Worthington Zoe Saldana Sigourney Weaver Stephen Lang Michelle Rodriguez Giovanni Ribisi Joel Moore czy laz Alonso
awatar opowiada niezwką historie, byłego komandosa ktury pomimo iz jest sparalizowany dostaje szanse wzięcia udziału w programie AVATAR ktury ma na celu prowadzenie wydobycia cennych surowców z nowo odkrytej planety o nazwie ,, pandora,, mieszkańcy tej planety nie ufni wobec racy ludzkiej chcą bronić naturalności swoich terenów. głuwny bochater tego filmu jak wielu mu podobnych poprzez przenisienie swojego umysłu do ciała podobnego do ciał innych mieszkańcuw pandory o nazwie Na'vi. w czasie jednej z takich wypraw generał zostaje zagubiony poznaje jednak jedą z mieszkańcuw pandory ktura na skutek znaków przyrody postanawia wprowadzić go do swojego społeczeństwa. w tej kobiecie sam były komandos znajduje miłość i postanawia bronic jej planety przed planowanym przez jego wspubrateńców zniszczeniem. na szczęście do tej osoby szybko dłancza nieliczna grupa jego przyjaciuł popierających jego ide.
w tym filmie podobały mi się niezwykłe efekty specjalne, czymajaca w napięciu akcja, oraz niespodziewane zwroty akcji. PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI BARDZO PILNE JAK NAJSZYBCIEJ

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T19:43:58+01:00
One of most popular recently of films is,, AVATAR,, it is science fiction film of which James is a director Cameron. and with gł performers. rul; very Worthington Zoe Saldana Sigourney Stephen Lang Weaver Michelle Rodriguez Giovanni Ribisi Moore Joel whether laz Alonso the avatar is talking niezwką stories, of former commando which although is paralysed is getting chances of taking the AVATAR participation in the programme at which conducting getting valuable raw materials out of the newly discovered planet about the name is aimed,, pandora,, not trustful inhabitants of this planet towards the human skyrocket want to forbid the naturalness their areas. the main character of this film many similar to him by moving its mind to body similar to bodies of other inhabitants pandory about he will name Na'vi. during one of such expeditions the general is left lost however is getting to know one from inhabitants pandory which as a result of signs of the nature is deciding to lead him into one's society. in this woman very former commando is finding love and he is deciding bronic her planets before damage planned by his countrymen. fortunately to this person quickly dłącza small group of his friends supporting him I am going in this film I liked unusual special effects, the action holding in the tension, and twists

prosze ;p
fajne masz błędy ortograficzne ;p
1 5 1