1.Dwie ściany prostopadłościanu to kwadraty o boku 2,5 cm.Objętość tego prostopadłościanu jest równa 26 cm³.Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.
2.Piaskownica ma wymiary (zew.) 4m×3m.Brzegi piaskownicy tworzy betonowy murek o wysokości 30 cm i grubości 20 cm.Ile metrów sześciennych betonu zużyto na wykonanie piaskownicy?.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:39:22+01:00
1. a=2,5 P=?
v=26cm³
v=a*a*h=a²*h
26cm³=(2,5)²*h
26cm³=6,25*h/÷6,25
h=4,16
P=2a*a+2(a+a)*h
P=2*2,5*2,5+2*(2,5+2,5)*4,16
P=2*6,25+10*4,16
P=12,5+41,6
P=54,1[cm²]
2. h=30cm=0,3m
a=20cm=0,2m
b=4m
v=a*b*h
v=0,2*4*0,3
v=0,24
b=3m
v=0,2*3*0,3
v=0,18
a=0,2m
b=0,2m
h=0,3m
v=0,2*0,2*0,3
v=0,012
V (całość czyli ilość betonu) =2*0,24+2*0,18+4*0,012
V=0,888[m³]