1)w liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 4 większa od cyfry jedności, jeżeli przestawimy w niej cyfry, to nowa liczba będzie stanowiła 57 1/7 % pierwszej liczby. ile wynosi różnica tych liczb?

2)suma dwóch liczb wynosi 120. jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 20%, a drugą zmniejszymy o 60% to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. co to za liczby?

trzeba zrobić OBA zadania. inaczej będą odpowiedzi USUWANE. chodzi o rozwiązanie ich jako układy równań.
jeżeli to komuś pomoże wyniki-do pierwszego 36, a do drugiego 80 i 40

pozodzenia. daje naj!

3

Odpowiedzi

2010-03-10T20:38:39+01:00
2 zadanie
x y -liczby 20%=0,2 60%=0,6 o 60% mniej =0,4 o 20% wiecej =1,2 x+y=120 czyli x=120-y 1,2x-0,4y=2[x-y] 1,2x-0,4y=2x-2y 1,2[120-y]-0,4y=2[120-y]-2y 144-1,2y-0,4y=240-2y-2y 2,4y=96 y=40 x=120-y=120-40=80 te liczby to: 40 i 80

1 zadanie

Liczby spełniające I część zadania to: 51, 62, 73, 84, 95
Liczba spełniająca warunki zadania to 62

x-cyfra dziesiatek
y-cyfra setek
10x+y-liczba dwucyfrowa
10y+x-liczba o przestawionych cyfrach

mamy uklad
x=y+4
57 1/7%(10x+y)=10y+x

x=y+4
400/7%(10x+y)=10y+x/*7

x=y+4
400/100(10x+y)=70y+7x

x=y+4
40x+4y=70y+7x

x=y+4
33x=66y/:33

x=y+4
x=2y

2y=y+4
x=2y

y=4
x=8

10x+y=84-liczba dwucyfrowa
10y+x=48-liczba o przestawionych cyfrach

różnica liczb 84-48=36
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:45:49+01:00
1) 10a+b-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b=9(a-b)?
a=b+4
57 1/7% * (10a+b)=10b+a

a=b+4
400/7%(10a+b)=10b+a

a=b+4
400/700(10a+b)=10b+a

a=b+4
4/7(10a+b)=10b+a

a=b+4
40/7a + 4/7b=10b+a

33/7a=66/7b
a=2b

2b=b+4
b=4
a=8
9(a-b)=9*4=36

2) x+y=120
1,2x-0,4y=2(x-y)

x+y=120
1,2x-0,4y=2x-2y

x=120-y
0,8x=1,6y

x=120-y
x=2y

120-y=2y
3y=120
y=40
x=80
2010-03-10T20:51:19+01:00
Z.1
x - cyfra jedności
x + 4 cyfra dziesiątek
Liczba
10*(x+4) +x
Nowa liczba 10 x + x+4
-----------------------------
11 x + 4 =( 57 i 1/7)% *(11 x +40)
11 x +4 =( 400/7)% * (11 x + 40)
11 x + 4 = (4/7) *( 11 x + 40)
11 x + 4 =( 44/7)x + 160/7
(77/7) x - (44/7) x = 160/7 - 28/7
(33/7) x = 132/7
x = (132/7)*(7/33) = 4
x +4 = 4 =4 = 8
Ta liczba to 84
84 - 48 = 36
Odp. 36
z.2
x, y - szukane liczby
x + y = 120
(x + 0,2 x ) - ( y - 0,6 y) = 2*(x -y)
--------------------------------------------
x + y = 120 ---> y = 120 - x
1,2 x - 0,4 y = 2x - 2y
------------------------
0,8 x = 1,6 y
0,8 x = 1,6*(120 - x)
0,8 x = 192 - 1,6 x
2,4 x = 192
x = 192 : 2,4 = 80
y = 120 - 80 = 40
Odp. Te liczby to 80 oraz 40.

1 5 1