Bardzo, ale to bardzo błagam o pomoc. daję prawie wszystkie punkty jakie posiadam. musze mieć to na zaraz.Zad.1 Uzupełnij równania reakcji. Nazwij produkty reakcji.
a)...C15H31COOH + ...Ca(OH)2 ---->........ + ........

b)............+...Ba(OH)2 -----> ...(C17H35COO)2Ba+.........

c)...C17H33COOH+............ ------> ...CO+...........

d)..............+............... -----> 18 C + 18 H20 ( ha 2 o )

e)* ...C15H31COOK+...MgCl2-----> ..............+................Zad.2
Ułóż równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie.

kwas stearynowy
^
|1 ( strzałka z numerem 1 )
| reakcja pierwsza
4 | 2
CO+H2O <------ kwas oleinowy --------->
|
|3
|

oleinian wapnia


1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................


Zadanie 3.
a).......................+......................-----> ...(CH3COO)2Ca+...H2O

b)...C3H7COOH+............ -----> ...C+...H2O

c)...............+..............----->...KCOONa+...H2O

d)...C2H5COOH+............----->...CO+.............

e)...HCOOH+...MgO------>...CO+..........

f)..........+....LiOH------->......C15H31COOLi+.........

g).............+...K2O------>...C3H7COOK+..........

h)..........+.......... -----> ... (HCOO)2Zn+...H2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:50:44+01:00
1.
a)2C15H31COOH + Ca(OH)2-----> (C15H31COO)2Ca + 2H20
b)2C17H35COOH + Ba(OH)2-----> (C17H35COO)2Ba + 2H2O
c)C17H35COOH + 17 O2----> 18CO + 18H2O
d)C17H35COOH + 8 O2-----> 18C + 18H20
e)2C15H31COOK + MgCl2-----> (C15H31COO)2Mg + 2KCl
2.
C17H33COOH+16O2--->17CO+17H2O
C17H33COOH+H2--->C17H35COOH kwas steraynowy
2C17H33COOH+Ca(OH)2--->(C17H33COO)2Ca +2H2O oleinian wapnia
C17H33COOH+KOH--->C17H33COOK+H2O oleinian potasu

3.
a) 2 CH3COOH + Ca(OH)2--->(CH3COO)2Ca+ 2 H2O
b) C3H7COOH+ 2 O2--->4 C+4 H20
c) HCOOH + NaOH --->HCOONa + H2O
d) C2H5COOH+ 2 O2--->3 CO+ 3 H2O
e) 2 HCOOH+ MgO--->(HCOO)2Mg + H2O
f) C15H31COOH +LiOH--->C15H31COOLi+ H2O
g) 2 C3H7COOH + K2O--->2 C3H7COOK+ H2O
h) 2 HCOOH + Zn --->(HCOO)2Zn + H2
7 5 7