Zmianę energii wewnętrznej w procesie cieplnym nazywamy często ciepłem. Do niedawna podstawową jednostką ciepła była kaloria (cal). 1 cal jest to taka ilość ciepła, która dopływając do wody o masie 1 g powodowała ogrzanie jej o 1 oC. Ilu kaloriom odpowiada przepływ energii (ciepła) równy 1 J?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T03:02:22+01:00
Witaj
dane: Q=1cal, m=1g, cw=4190J/kg*C=4,19J/g*C, dt = 1*C
szukane: zależność 1J--->x cal
Q = m*cw*dt
1 cal = 1g*4,19J/g*C*1*C = 4,19 J

1J = [1/4,19]cal = 0,24 cal

Przepływ energii cieplnej 1J odpowiada 0,24 cal.

.....................pozdrawiam
12 4 12