Bardzo proszę o jak najszybsze rozwiązanie poniższych zadań (nie koniecznie wszystkich - przynajmniej połowę) :

1.człowiek naciska od góry na łopatę siłą 400N jakie ciśnienie wywiera łopata na ziemie, jeżeli szerokość łopaty wynosi 20 cm, a grubość jej ostrza 1mm

2.oblicz ciśnienie wywierające na stół przez książkę o masie 0,5 kg i polu powierzchni okładki 400cm²

3.Ciśnienie wiatru na żagiel łodzi wynosi 200 paskali. ile wynosiła siła parcia wiatru na żagiel, jeśli powierzchnia żagla wynosi 6m²?

4.Prostopadłościan o masie 5kg stoi na stole. Jakie ciśnienie wywiera na podłoge kostka sześcienna o boku a-10cm b-10 cm

5.Dębowa belka, którą robotnik postawił pionowo na ziemi wywiera ciśnienie 4000 Pa.Oblicz wysokość belki. Załóż że belka ma kształt walca

6.jakie ciśnienie wywiera na ziemie chłopiec o masie 48 kg.? Powierzchnia podeszwy buta chłopca wynosi 120 cm

7.Ławka o masie 20 kg. wywiera na podłogę ciśnienie p=50 000 Pa. Oblicz pole powierzchni podstawy jednej nogi ławki

8.ciśnienie wywierane na ziemię przez posąg wynosi p-10000 Pa. oblicz jego masę jeśleli pole powierzchnie podstawy posągu wynosi S=o,1m²

9.ciśnienie wywierane przez odważnik na stół wynosi 2000 Pa , jaką powierzchnią naciska odważnik na stół jeżeli siła parcia wynosi 2N

10. Oblicz ciśnienie wywierające na podłoże przez ciągnik o masie 2000 kg poruszający się na gąsienicach o szerokości 20 cm, jeżeli gąsienica styka się z powierzchnią ziemi na długości 2,5m.

11.Chłopiec o masie 45 kg stoi na nartach. długość każdej narty wynosi 1,5 m , szerokość 10cm, Jakie ciśnienie wywiera chłopiec na śnieg ? masę nart pomiń

12.jakie ciśnienie wywiera na podłogę kostka sześcienna o boku a- 10cm, wykonana z drewna drewna o gestości 800kg/m³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T23:07:06+01:00
Witam!
Potrzebny jest nam głównie jeden wzór
p=F/s
p - cisnienie
F - dzialajaca sila
s - powierzchnia

2.oblicz ciśnienie wywierające na stół przez książkę o masie 0,5 kg i polu powierzchni okładki 400cm²

p = F/s
s = 400cm² = 0,04m²
F = m g = 5N
p = 125 N/m²

11.Chłopiec o masie 45 kg stoi na nartach. długość każdej narty wynosi 1,5 m , szerokość 10cm, Jakie ciśnienie wywiera chłopiec na śnieg ? masę nart pomiń

s = 0,15
p = mg/s
p = 3000 N/m²

12.jakie ciśnienie wywiera na podłogę kostka sześcienna o boku a- 10cm, wykonana z drewna drewna o gestości 800kg/m³

s = a²
s = 0,01m²
m = V *ς
m = 0,001 * 800
m = 0,8kg

p = mg/s
p = 800 N/m²

5.Dębowa belka, którą robotnik postawił pionowo na ziemi wywiera ciśnienie 4000 Pa.Oblicz wysokość belki. Załóż że belka ma kształt walca

przyjmuje gęstość drewna z innego zadania
800kg/m³

p = F/s = mg/s
m = V * ς
m = pi * r² *H *ς

p = pi * r² *ς * H / pi * r²
p = H * ς
H = p/ς
H = 5m

8.ciśnienie wywierane na ziemię przez posąg wynosi p-10000 Pa. oblicz jego masę jeśleli pole powierzchnie podstawy posągu wynosi S=o,1m²

p = 10000
s=0,1m²

p= F/s
p = mg/s
p*s/g = m
m = 100kg


10. Oblicz ciśnienie wywierające na podłoże przez ciągnik o masie 2000 kg poruszający się na gąsienicach o szerokości 20 cm, jeżeli gąsienica styka się z powierzchnią ziemi na długości 2,5m.

m = 2000
s = 0,5
p = mg/s
p = 40 000


9.ciśnienie wywierane przez odważnik na stół wynosi 2000 Pa , jaką powierzchnią naciska odważnik na stół jeżeli siła parcia wynosi 2N

p = 2000
F = 2N
s = F/p
s = 0,001m²
10 2 10