Dwa równoległe przewodniki znajdują się w odległości x= 10 cm od siebie. Wyznacz wartość, kierunek i zwrot wektora indukcji pola magnetycznego w punkcie, który znajduje się w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika, w odległości y=15 cm od jednego przewodnika i y=5 cm od drugiego. Natężenie prądu w obu przewodnikach jest takie samo i równeI=12 A.

Rozpatrz dwa przypadki:
a) gdy prądy płyną w tę samą stronę
b) gdy płyną w przeciwne strony.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:14:33+01:00
(wprowadze włane oznaczenia odległości)
trzeba zrobić rysunek pomocniczy
dwa małe kółeczka jako przewody w pewnej odległości od siebie.
teraz wyznaczyć ten punkt do obliczania. Leży on na prostej przechodzącej przez osie przewodów (bo odległośc pomiędzy przewodami d=10cm +5cm=15cm to odległość tego punktu od drugiego przewodu).Odległości x=5cm=0,05m od jednego i y=15cm=0,15m od tego drugiego.
wzór J=H*2πr
od jednego przewodu ,natężenie pola, mamy H1=J/(2πx)
od drugiego H2=J/(2πy)
indukcja B1=H1*μ
B2=H2*μ
μ=1,256*10^-6 (z tablic nmat/fiz, 10do potęgi -6)
a)prądy w jednym kierunku to wektory indukcji (zgodnie z regułą prawej dłoni) leżą na jednej prostej więc dodawanie wektorowe to suma
B=B1+B2=...rachunki zostawiam już Tobie
b)prądy przeciwne to wektory indukcji (zgodnie z regułą prawej dłoni) leżą na jednej prostej ale są przeciwniw skierowane )więc dodawanie wektorowe to różnica
B=B1-B2=...
(proszę pamiętać o odległościach, do wzorów podstawiamy zamienione na metry)