Przetłumacz:
Jak to się zaczęło ?

Święto to obchodzono już 2000 lat temu. Jak wyżej wspomniano zapoczątkował je Celtycki lud, obchodząc święto zwane "Wigilia Wszystkich Świetych" Według dawnych wierzeń dusze zmarłych wracały w następnym roku na ziemię, żeby wejść w ciała żywych. Aby temu zapobiec, Celtowie konstruowali przeróżne, straszne maski i przebrania, mające imitować demony i upiory. Przebrani tańczyli wokół rozpalonych ognisk, robiąc dużo hałasu, żeby je odpędzić, jak najdalej od ludzkich siedzib. Był to dobry czas na wróżenie, gdyż uważano, że otwierają się wrota przyszłości, a mnogość przebywających na ziemi dusz, pomaga wróżbitom.

1

Odpowiedzi

2009-10-24T08:38:16+02:00
How did it start?

The holiday was celebrated 2000 years ago. As it was mentioned before, it was initiated by Celtic people, who celebrated a holiday called "All Saints' Eve". According to ancient beliefs, spirits of the dead always came back to the earth next year in order to enter bodies of the living. In order to stop that, the Celtic people put on different scary masks and costumes, which were supposed to imitate demons and ghosts. In those costumes they danced round fires, and by making a lot of noise they wanted to scare the spirits away from their villages. It was a great time for fortelling the future because it was believed that during that time the gate to the future was being opened and the multitude of spirits on the earth helped the fortellers.
1 5 1