Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:45:43+01:00
Do najważniejszych zależności w każdej biocenozie, należą oddziaływania pokarmowe, ponieważ wpływają one na liczebność i biomasę poszczególnych populacji. Biocenoza może liczyć nawet kilka tysięcy gatunków. Większa cześć z nich jest w stosunku do siebie obojętna, ponieważ ich nisze ekologiczne się nie pokrywają. Toteż populacja A nie działa na populację B i odwrotnie. Takie oddziaływanie nazywamy neutralizmem. Często jednak jest tak,że populacje różnych gatunków oddziałują na siebie w sposób niekorzystny - antagonistyczny, bądź korzystny - protekcjonistyczny. Allelopatię zaliczamy do stosunków antagonistycznych, ponieważ populacja A wytwarza substancję szkodliwą dla populacji B. Substancje chemiczne są wydzielane do podłoża, hamują one wzrost innych organizmów bezpośrednim otoczeniu. Przykładem allelopatycznych są antybiotyki, wydzielane przede wszystkim przez grzyby. Biologicznym zadaniem tych substancji jest hamowanie wzrostu bakterii i innych grzybów ,np przez blokowanie w nich biosyntezy białek. (Na ok. 3 tyś znanych antybiotyków naturalnych ponad 720 wytwarzają grzyby. Penicylina właśnie jest wytwarzana przez grzyb).