Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:46:24+01:00
2. Schizma wschodnia, rozłam między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem spowodowany oderwaniem się Kościoła prawosławnego od rzymskokatolickiego. Poprzedzona 2 schizmami przejściowymi: tzw. schizmą Akacjusza (484-518) i schizmą Focjusza (861-867), których przyczyny były głównie personalne, a nie dogmatyczne.

Na skutek pogłębiających się różnic między Kościołem wschodnim, pozostającym pod kontrolą cesarza bizantyjskiego, a zachodnim doszło w 1054 do ostatecznego zerwania jedności i wzajemnego obłożenia ekskomuniką obu Kościołów przez ich zwierzchników: papieża Leona IX i patriarchę Michała Cerulariusza. Ekskomunika została zdjęta dopiero w 1965, co zapoczątkowało dialog katolicko-prawosławny.