Jaka jest pojemność (w litrach)naczynia w kształcie graniastosłupa,którego wysokość ma 20 cm a podstawą jest...
a)prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8dm?
b)trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6 dm?
c)równoległobok o wymiarach 1,5 długości a 8 cm wysokości?
d)kwadrat o boku 4,5cm?
e)romb o przekątnych 60mm i 85 mm?

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:04:58+01:00
V graniastosłupa = Pp*H

Pp prostokąta = 12 cm * 8 cm (0,8 dm = 8 cm) =96 cm2

a) V= 96*20= 1920 cm3= 1,92 dm3
1 l= 1 dm3, więc to naczynie ma pojemność 1,92 l.

b) Pp= 1/2* 1,6*2,5 =2 dm2= 200 cm2

V= 200*20= 4000cm3= 4dm3 ,więc to naczynie ma pojemność 4 l.

c) Pp= 1,5 *8= 12cm2

V= 12*20= 240 cm3= 0,24 dm3, więc to naczynie ma pojemność 0,24l

d) Pp= 4,5*4,5= 20,25cm2
V= 20,25cm2* 20cm= 405 cm3= 0,405 dm3 ,więc to naczynie ma pojemność 0, 405 l

e)Pp= 1/2 * 6 (60mm= 6 cm)*8,5= 25,5 cm2

V= 25,5*20= 510cm3= 0,51 dm3 ,więc to naczynie ma pojemność ma pojemność 0,51l