×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Wyjasnij pojęcia

droga
jezdnia
pas ruchu
przejście dla pieszych
chodnik
obszar zabudowany
strefa zamieszkania
uczestnik ruchu
pieszy
kierujący
kierowca
motorower
rower
ustąpienie pierwszeństwa
szczególna ostrożność
zasada ograniczonego zaufania
skrzyżowanie
2

Odpowiedzi

2009-10-24T10:21:32+00:00
Droga – wydzielony pas terenu lub akwenu

Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów.

Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych

chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

obszar zabudowany - pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające w ogólności obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska

uczestnik ruchu - osoba jest w miescie, przechodzi przez droge

pieszy osoba przechodzaja przez pasy

kierujący kieruje pojazd

motorower - pojazd

Rower (pierwotne nazwy: welocyped, bicykl - i podobnie nazywany jest w większości nowożytnych języków europejskich; obecna polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która dawniej produkowała rowery) – pojazd napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej przy pomocy przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogam

ustąpienie pierwszeństwa - trzeba ustapic, my zatrzymujemy sie a druga osoba jedzie

szczególna ostrożność - musimy uwazac na drodze, tak jak i w zyciu

Zasada ograniczonego zaufania - jest jedną z pierwszych i najważniejszych zasad, jakimi każdy uczestnik ruchu drogowego powinien się kierować zawsze i wszędzie, bez wyjątku.


Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Niebezpieczne skrzyżowania są w Polsce oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
19 3 19
2009-10-24T10:29:45+00:00
Droga - wytyczona trasa komunikacji

jezdnia - część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów

pas ruchu - każdy podłużny pas jezdni przeznaczony dla jednego rzędu pojazdów

przejście dla pieszych - obszar drogi przeznaczony do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska

chodnik - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi

obszar zabudowany - obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów.

strefa zamieszkania - strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni

uczestnik ruchu - pieszy, kierujący oraz każda inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe na drodze. Uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego.

pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami

kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.

motorower - jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy lub niewielki silnik elektryczny

rower - pojazd napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej przy pomocy przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.

ustąpienie pierwszeństwa - taki sposób jazdy, aby pojazd
posiadający pierwszeństwo nie musiał zmieniać kierunku, zmieniać pasa ruchu lub istotnie zmieniać prędkość jazdy.

szczególna ostrożność - Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

zasada ograniczonego zaufania - jest jedną z pierwszych i najważniejszych zasad, jakimi każdy uczestnik ruchu drogowego powinien się kierować zawsze i wszędzie, bez wyjątku. Zasada ta stanowi, iż zarówno każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów kodeksu drogowego

skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia
9 3 9
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci