1) Do menzurki o przekroju poprzecznym 230cm2 nalano wody do wyskkości 60cm. Oblicz parcie i ciśnienie wody na dno menzurki!!

2)Nurek zanużył sie w morzy na głębokość 15 m. Jakie ciśnienie wywiera na niego woda? Przyjmij ze cisnienie wynosi ok. 1000hPa a gęstość wody morskiej 1300kg/ m3

1

Odpowiedzi

2010-03-13T05:03:55+01:00
Witaj
1.
dane S=230cm2, h=60cm, d=1kg/dm3, g=10m/s2
szukane F, p
F = Q = mg = d *V *g = d *S *h *g = 1kg/dm3 *2,3dm2 *0,6dm *10m/s2 =
F = 13,8N i jest to szukane parcie wody na dno menzurki.

p = F/S = 13,8 N//0,023m2 = 600 Pa.
Ciśnienie wody na dno menzurki wynosi 600 Pa.

2.
dane h=15m, d=1030kg/m3/popr. z 1300kg/m3/, g=10m/s2, po=1000hPa
szukane p
p = po + dgh = 1000hPa + 1030kg/m3 *10m/s2 *15m = 1000hPa + 1545hPa =
p = 2545 hPa.
Na nurka wywierane jest cisnienie atmosferyczne 1000hPa oraz hydrosta-
tyczne 1545hPa - łącznie 2545 hPa.

..........................pozdrawiam
4 5 4