Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:09:04+01:00
Latem 1939 roku Polska potajemnie wzmocniła liczebność załogi Westerplatte do 182 żołnierzy. Ponadto placówka została wyposażona w broń ciężką: 41 karabinów maszynowych, 4 moździerze, 2 działa przeciwpancerne i 1 działo piechoty. Komendantem Wojskowej Składnicy Tranzytowej był major Henryk Sucharski, zaś jego zastępcą kapitan Franciszek Dąbrowski.
Na terenie Westerplatte znajdowały się umocnione koszary oraz 5 betonowych wartowni. Ponadto w sierpniu 1939 roku rozpoczęto budowę umocnień polowych (okopy, wały ziemne).
Zadaniem załogi Westerplatte było utrzymanie placówki przez 6 do 12 godzin, do czasu przyjścia na odsiecz oddziałów Armii "Pomorze".