Odpowiedzi

2010-03-11T18:17:14+01:00
Za:
1.wyczerpywanie się paliw kopalnych (węgla kamiennego,ropy naftowej i gazu ziemnego)
2.niskie koszty wytworzenia energii
3.z uranu produkuje się znacznie więcej energii niż z takiej samej ilości węgla
4.Elektrownie jądrowe nie produkują popiołów i gazów zanieczyszczających środowisko
Przeciw:
1.wysokie koszty budowy elektrowni jądrowych
2.Ryzyko awarii prowadzącej do skażenia środowiska
3.Niebezpieczeństwo składowania odpadów promieniotwórczych i związane z tym ryzyko skażenia środowiska
4.Zmiany w ekosystemach spowodowane odprowadzeniem do rzek ciepłej wody (użytej w procesie technologicznym)
Prosze o max.
26 4 26