1) Kąty przy jednym z boków trójkąta mają miary 30⁰ i 45⁰. Wysokość opuszczona na ten bok ma długość 6 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

2) Boki równoległoboku mają długości 3cm i 6cm, a jego pole jest równe 12cm². Oblicz miary kątów ostrych tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:40:24+01:00