Odpowiedzi

2010-03-12T20:07:52+01:00
Białostocki okręg przemysłowy-trzy czynniki, w wyniku którego powstał:niskie ceny,wielka podaż surowców,szeroki rynek zbytu.
warszawski okręg przemysłowy-chłonny rynek zbytu,kapitał ludzki(znaczne zasoby pracowników),dobrze rozwinięta infrastruktura.
górnośląski okręg przemysłowy-górnictwo,hutnictwo,energetyka
okręg łódzki-włókiennictwo,produkcja włókien sztucznych
okręg gdański-przemysł stoczniowy,spożywczy.
-II- poznański-przemysł maszynowy i metalowy.

1 1 1