Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:13:49+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Zamieniam stężenie procent. na molowe
a)masę subst. na liczbę moli
mHCl=36,5u
36,5g kwasu-----1mol
36g kwasu------xmoli
x=0,99mola kwasu

b)masę roztworu zamieniam na objętość roztworu
v=m/d
v=100/1,18
x=84,75cm3

0,99mola-----84,75cm3
xmoli--------1000cm3
x=11,68mol/dm3

2. Mieszam roztwory

stęż. molowe wody wynosi 0mol/dm3
11,68 mol.......................1,5-0=1,5
..................1,5mol.................+
0 mol.......................11,68-1,5=10,18
..........................................11,68
11,68--------450cm3
1,5----------xcm3
x=57,8cm3 11,68molowego(36%) kwasu

11,68--------450cm3
10,18----------xcm3
x=392,2cm3 wody