6. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o bokach: 3 cm, 4 cm i 5 cm. Wysokość jest równa sumie krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości tego graniastosłupa.
7. Podstawą graniastosłupa jest równoległobok o bokach 4 cm i 8 cm, Wysokość równoległoboku poprowadzona na dłuższy bok ma 3 cm. Wysokość graniastosłupa jest równa 0,8 liczby 15. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.
8. Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wymiary: 40cm x 50cm x 30cm .
a.) Ile szkła zużyto na jego wykonanie??????
b.) Akwarium wypełniono do 2/3 wysokości. Ile litrów wody wlano??????
9. Prostopadłościenna piaskownica ma wymiary: 2m, 2m, 0,6m. Ile m3 piasku należy dostarczyć, aby tę piaskownicę wypełnić do 3?4 wysokości.

3/4- to jest ułamek tak jak 2/3

proszę to na jutro plis plis plis plis

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:46:41+01:00
6.
Dane:
a=3cm
b=4cm
c=5cm
H=3cm+4cm+5cm=12cm
szukane:
Pp=?
Pp=1/2*a*b
Pp=1/2*3cm*4cm
Pp=3cm*2cm
Pp=6cm kwadratowych
Pb=?
Pb=3*a*H
Pb=3*3cm*12cm
Pb=9cm*12cm
Pb=108cm kwadratowych
Pc=?
Pc=2*Pp+Pb
Pc=2*6cm+108cm
Pc=12cm+108cm
Pc=120cm kwadratowych
V=?
V=Pp*H
V=6cm*12cm
V=72cm sześciennych
Myśle że mogłem pomuc
3 3 3