Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:04:22+01:00
1 sole to związki zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4+) i anion (aniony) reszty kwasowej. Są to najczęsciej ciała stałe o budowie jonowej, łatwo rozpuszczają sie w wodzie i ulegaja hydrolizie.
2 zobojętnianie jest to reakcja kwasu z zasadą w roztworze wodnym prowadząca do powstania roztworu obojętnego.
3. tlenki to związki tlenu z innymi pierwiastkami. Tlenki powstają w wyniku: bezpośredniej syntezy z pierwiastków , działania pary wodnej na pierwiastek , rozkładu termicznego odpowiednich soli lub wodorotlenków albo przez odwadnianie kwasów.
4.dysocjacja jest to rozpad cząsteczek związku chemicznego na atomy, jony, prostsze cząsteczki lub wolne rodniki.
5. kwasy to związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy.łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej.
6 strącanie- jest to proces powodujący wydzielanie się z roztworu substancji chemicznej w postaci stałego, bardzo trudno rozpuszczalnego jej związku.
7.wodorotlenki to związki chemiczne metali z wodorem i tlenem zazwyczaj o budowie jonowej. Są to ciała stałe.Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie to zasady. W wodzie dobrze rozpuszczalne są wodorotlenki litowców i berylowców.
8.hydroliza jest to rozkład substancji pod wpływem wody. Hydrolizie ulegają sole słabych kwasów i mocnych zasad, sole mocnych kwasów i słabych zasad oraz sole słabych kwasów i słabych zasad. Hydrolizie nie ulegają sole mocnych kwasów i mocnych zasad.

Mam nadzieje że pomogłam, w razie niejasności pisz śmiało :)

1 5 1