Odpowiedzi

2012-04-24T13:07:15+02:00

V (objętość roztworu) KOH = 1 dm³ = 1000cm³

Cm (stężenie molowe) KOH= 1,126 mola/dm³

d (gęstość roztworu) = 1,053g/cm³= 1053g/dm³

M (masa molowa) KOH = 39g/mol + 16g/mol +1g/mol= 56g/mol

 

* Obliczam masę roztworu wyjściowego (mr) :

d = mr : V    /*V

mr= d * V = 1,053g/cm³ * 1000cm³ = 1053g

 

* Obliczam stężenie procentowe roztworu wyjściowego (C%):

C% = Cm * M * 100% : d = 1,126g/mol * 56g * 100% : 1053g ≈ 6%

 

* Obliczam masę KOH (ms) zawartą w roztworze wyjściowym :

C% = ms * 100% : mr   /*mr

C% * mr = ms * 100%   /:100%

ms = C% * mr : 100% = 6% * 1053g : 100% = 63,18g KOH

 

Do tego roztworu dosypano 11,2g KOH, a zatem wzrosła :

ms₁ = ms + 11,2g = 63,18g + 11,2g = 74,38g

mr₁ = mr + 11,2g = 1053g + 11,2g = 1064,2 g

 

* Obliczam stężenie procentowe (C%₁) roztworu powstałego po dodaniu 11,2g KOH:

C%₁ = ms₁ * 100% :mr₁ = 74,38g * 100% : 1064,2g ≈ 7%

3 5 3