Odpowiedzi

2010-03-12T01:56:00+01:00
Obliczam r przekroju

πr²+½×4πr²=81π cm²/:π
3r²=81
r²=81:3
r²=27
r=3√3cm

r kuli=3√3+12

v=⁴/₃πr³=⁴/₃π×(3√3+12)³=⁴/₃π(81√3+972+12963+1728)=
108π+1296π+17284π2304π=20992πcm³
2 3 2