Zadanie 34/184 z podręcznika Matematyka z Plusem dla klasy pierwszej gimnazjum
Jaką długość powinien mieć odcinek c, aby pole trójkąta LNO było 3 razy mniejsze od pola trójkąta LMN?
(Rysunek do zadania w załączniku)

Proszę o zrozumiałe rozwiązanie zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:41:03+01:00
Trojkat LMN jest rownoboczny
wiec jego pole wynosi 36√3
36√3÷3= 12√3

Ptrójkąta = a×h/2
h=c
12√3= 12c/2
24√3=12c
c=2√3
4 3 4