Odpowiedzi

2010-03-11T21:00:56+01:00
M Al2SO3 = 2*27+ 32+3*16= 134 u
m CO2 = 12+2*16 = 44 u
m 2CO2 = 2*(44) = 88 u
m CH3COOH = 12+3*1+ 12+16+16+1= 60 u
m 7H2O = 7*(2*1+16)= 126 u
m 2Fe2O3 = 2*(56*2+ 3*16) = 320 u
m Al(OH)3 = 27+ (16+1)*3 = 78 u
m 5HCl = 5*(1+ 35,5) = 182,5 u
m MgCl2 = 24+2* 35,5 = 95 u
m 4Na2O = 4*( 23*2+16) = 248 u

wydaje mi się, że powinno to być poprawnie ;)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:03:38+01:00
M Al₂SO³= 27u*2 + 32u + 16u*3= 54u+32u+48u= 134u
m CO₂ = 12u + 16u*2= 12u+32u= 44u
m 2 CO₂ = 2*44u= 88u
m CH³COOH = 12u+3u+12u+16u+16u+1u= 60u
m 7 H₂O= 14*1u + 7*16u= 14u + 112u= 126u
m 2 Fe₂O³ = 4*56u + 6*16u= 224u+96u= 320u
m Al (OH)³ = 27u + 17u*3= 27u + 51u= 78u
m 5 HCl = 5u+35,5u*5= 5u+177,5= 182,5u
m MgCl₂ = 24u+35,5u*2= 24u+71u= 95u
m 4Na₂O = 8*23u + 4*16u= 184u + 64= 248u
1 5 1