Procentowy diagram kolumnowy przedstawia łączne wyniki testu z matematyki przeprowadzonego w klasach pierwszych . Wiadomo , że ocenę celującą otrzymały dwóch uczniów.
Oblicz:
a) ilu uczniów pisało ten test
b) ilu uczniów uzyskało co najmniej ocenę dobrą

1

Odpowiedzi

2010-03-12T11:42:50+01:00
5%=2 uczniów
100%=x
..............
x=100×2;5
x=40
a] test pisało 40 uczniów
b]30%+20%+5%=55%
55% z 40=0,55×40=22 osoby dostały co najmniej ocenę dobrą
7 4 7