Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T12:50:00+01:00
Kwadrat:
a= bok
pole=a²
obwód=4a
pole=½d²(d=przekątna)
d=a√2
r=promień okregu wpisanego
r=½a
R=promień okregu opisanego
R=½d

prostokąt
a,b=boki
pole=ab
obwód=2a+2b

trójkąt równoboczny:
a=bok
h=wysokośc
h=a√3:2
pole=a√3:4
r=⅓h
R=⅔h
obwód=3a

trójkąt prostokątny:
a,b=przyprostokątne
c=przeciwprostokątna
pole=½ab
obwód=a+b+c
R=½c
a²+b²=c²

każdy trójkąt:
a,b,c=boki
h=wysokość opuszczona na a
pole=½ah
obwód=a+b+c

romb
a=bok
h=wysokość
d₁d₂=przekątne
obwód=4a
pole=ah
pole=½d₁d₂

równoległobok
a.b= boki
h=wysokość opuszczona na a
obwód=2a+2b
pole=ah

trapez:
a,b =podstawy=cd=ramiona
obwód=a+b+c+d
pole=½(a+b)h

koło:
r=promień
pole=πr²
obwód=2πr

pole wycinka koła=α:360×πr²
łuk=α:360×2πr
graniastosłup:
a,b,c krawędzie
pole=2ab+2bc+2ac
v=abc

sześcian
a=krawedź
pole=6a²
v=a³

stożek:
l=tworząca
r=promień
pole=πr²+πrl
v=⅓πr²h

walec:
pole=πr²+2πrh
v=πr²h

ostrosłup:
v=⅔ pola podstawy×h
pole=pole podstawy+pole boczne

kula
pole=4πr²
v=4/3πr³