Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T13:04:37+01:00
Q=cw*m*t
cw₁=4200 J/kg*C
cw₂=920 J/kg*C
m₁=5l=5kg
m₂=5kg
tp₁=10°C
tk₁=100°C

Q₁=Q₂
cw₁*m₁*(tk₁-tk₂)=Q₂
4200 J/kg*C *5kg*(100°C-10°C)=Q₂
4200J/°C*5*90°C=Q₂
4200J*5*90=Q₂
Q₂=1 890 000 J= 1 890kJ

Zostało zużyte 1 890 kJ energi
Proszę o naj :)
3 4 3