Napisz przemówienie o dobrych i złych strronach używania zwierząt w cyrku według podanego planu.
PLAN:
1. Tyuł
2.Napisz dobre strony używania zwierząt w cyrku
3.Napisz złe strony używania zwierząt w cyrku
4. Twoja opinia (We shouldn't use animals because...
I think we schould use animals because...)

+tłumaczenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:27:39+01:00
On the one hand, the use of animals in the circus is good because the animals can make fun, when they show people some tricks. On the other hand, when the animals learn tricks are often beaten. I think that we shouldn't use animals in circuses because people whose learn its tricks are cruel.

Z jednej strony używanie zwierząt w cyrku jest dobre, ponieważ zwierzęta mogą sprawić przyjemność ludziom pokazując sztuczki. Z drugiej strony zwierzęta podczas uczenia się sztuczek często są bite i karcone. Uważam, że nie powinno się wykorzystywać zwierząt w cyrkach, ponieważ karcenie ich jest okrutne.