PROSZĘ O SZYBIE ROZWIĄZANIE!

1) Dwie kwadratowe działki są podobne do siebie w skali 2:3. Pole mniejszej z nich wynosi 900 m². Ile m metalowej siatki potrzeba na ogrodzenie większej działki?

2) Walec drogowy ma średnicę 1m. podczas wyrównywania asfaltowej ścieżki walec wykonał 7 pełnych obrotów. Jaką długość ma ścieżka?

3) 5 kg wody morskiej zawiera 1,2 dag soli. Ile soli zawiera 75 kg takiej wody morskiej?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:38:49+01:00
Zadanie 1
P₁/P₂ = k² gdzie k- skala

900/P₂ = (2/3)²

P₂=900×9/4
P₂= 2025 m²

P=a²
a=√2025
a=45 m

Ob= 4x45
Ob= 180 m

odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 180 m.

Zadanie 2
r= 0.5m

Ob= 2πr
Ob= 2×3.14×0.5
Ob≈3.14 m

7×3.14 ≈ 21.98 m

odp: Ścieżka ma długość 21.96m.

Zadanie 3
To zadanie można rozwiązać na własność proporcji.

x- ilość soli w 75 kg wody morskiej

5kg - 1.2 dag
75kg - x

x= 1.2×75/5
x= 18 dag

odp: 75 kg wody morskiej zawiera 18 dag soli.
2010-03-12T16:43:11+01:00
1]k=2:3
k²=4:9

900:x=4:9
4x=8100
x=8100:4
x=2025m²= pole większej działki
x²=2025
x=45m

4a=4×45=180m potrzeba siatki
2]
1 obrót=Rπ=1π=3,14m
7 obrotów=7×3,14m=21,98m
scieżka ma około 22m
3]
5kg-1,2dag soli
75kg-x dag soli
...............
x=75×1,2:5
x=18dag soli zawiera 75 kg wody
2010-03-12T16:45:50+01:00
1.k= 2/3
a²=900m²
a=30m - długośc jednej ściany mniejszej działki

a=3/2×30=90/2=45m
Obw=a+a+a+a
obw=45×4
obw=180m