Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć jeśli to możliwe
0,8=
0,021=
20,005=
2,06=
1,2=
0,,15
zapisz w postaci ułamka dziesietnego
17 dziesiatych=
7setnych=
4i41 setnych=
4 dwudzieste piąte=
7 dwódziestych=
1 piąta=

2

Odpowiedzi

2010-03-12T19:11:23+01:00
1.2 21 20i 1 2i 3 1i1 3
- - - - - -
5 1000 200 50 5 20
2.1,7
0,07
4,41
0,2
0,35
0,2
1 1 1
2010-03-12T19:11:42+01:00
0,8= 8/10
0,021= 21/1000
20,005= 20 5/1000
2,06= 2 6/100
1,2= 1 2/10
0,15 = 15/100

17 dziesiątych= 1,7
7 setnych= 0,07
4 i 41 setnych= 0,04 i 0,41
4 dwudzieste piąte= 0,16
7 dwudziestych= 0,35
1 piąta= 0,2
Znak "/" oznacza kreskę ułamkową.
1 5 1