Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2012-08-01T01:59:08+02:00

W tlenku żelaza jest 77,8% żelaza, zatem tlenu jest w nim: 100% - 77,8% = 22,2%

 

masa cząsteczkowa żelaza: mFe = 55.845 u ≈ 56 u

masa cząsteczkowa tlenu: mO = 15.999 u ≈ 16 u

 

x - ilość atmów żelaza w cząsteczce tlenku żelaza

y - ilość atomów tlenu w cząsteczce tlenku żelaza

 

\frac{56x}{16y} = \frac{77,8 \%}{22,2 \%}

\frac{7x}{2y} = \frac{77,8}{22,2}

7x \cdot 22,2 = 2y \cdot 77,8

155,4x = 155,6y

x \approx y

Zatem w cząsteczce tlenku żelaza jest 1 atom żelaza i 1 atom tlenu, czyli wzór tlenku to: FeO - jest to tlenek żelaza(II)

 

Stosunek masowy żelaza do tlenu wynosi:

mFe : mO = (56·1) : (16·1) = 56 : 16 = 7 : 2