Dana jest funkcja y=2x+7

a. wykonaj wykres i miejsca zerowe
b. dla jakich argumentów funkcja osiaga wartosci dodatnie a gdzie ujemne
c. napisz wzór funkcji równoległej i prostopadłej do danej
d. sprawdz rachunkowo który z punktów (2,10),(-3,1) nalezy do wykresy
e. okresl monotomicznosc funkcji
f. znajdz punkty przeciecia wykresu z osia xi y

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:38:19+01:00