Odpowiedzi

2010-03-12T20:01:58+01:00
Gdy prosta jest prostopadła do danej prostej to bierzemy odwrotność współczynnika kierunkowego razy drugi, co jest równe -1
Tak liczymy a, potem podstawiamy x i y do równania i wyliczamy b.
Po wyliczeniu b piszemy równanie.
Równanie prostej to y=ax+b
1/a₁ *a₂=-1
a) y₁=-⁴/₃x+11,P(-2,⅓)
1/3=3/4*-2+b
b=6/4+1/3
b=22/12
y₂=3/4x+22/12
b) y₁=3½x-3,P(14,-4)
-4=-2/7*14+b
b=0
y₂=-2/7x
c) y₁=√₂x-√₃,P(√₈,-2)
-2=-√2/2*√8+b
b=2
y₂=-√2/2*x+2
d) x+2y=3,P(⅓,⁵/₆)
y₁=-1/2x+1,5
5/6=2*1/3+b
b=1/6
y₂=2x+1/6
e) ⁵/₃-2,5y=0,P(⅙,¼)
y₁=2/3
x₂=1/6

2010-03-12T20:12:58+01:00
A) y=-⁴/₃x+11,P(-2,⅓)
f(x)=¾x+b
⅓=-3/2+b
b=11/6
f(x)=¾x+1⅚

b) y=3½x-3,P(14,-4)
f(x)=-2/7x+b
-4=-4+b
b=0
f(x)=-2/7x

c) y=√₂x-√₃,P(√₈,-2)
f(x)=-√2/2x+b
-2=-2+b
b=0
f(x)=-√2/2x

d) x+2y=3,P(⅓,⁵/₆)
y=(3-x)/2=-½x+1,5
f(x)=2x+b
⅚=⅔+b
b=⅙
f(x)=2x+⅙

e) ⁵/₃-2,5y=0,P(⅙,¼)
2,5y=5/3
y=⅔
odp. x=⅙