Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:26:00+01:00
Obszar Bezodpływowy- obszar który nie ma odpływu do żadnego oceanu,z którego wody powierzchniowe nie spływają do morza.

Rzeka Epizodyczna- w Australii nazywana creek, w Afryce ued/wadi – rzeka płynąca co pewien czas po ulewnych deszczach na pustyni lub półpustyni.

POZIOM ROWZOJU USŁUG AFRYKI-Afryka to pod względem rozwoju gospodarczego najsłabiej rozwinięty kontynent na świecie. Nie wszystkie kraje są jednak słabo rozwinięte. Wszystkie kraje Afryki możemy podzielić na dwie grupy: kraje słabo i średnio rozwinięte. Wg najnowszych danych w Afryce nie ma krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo.
Kraje średnio rozwinięte to kraje położone na północy i południu Afryki (Egipt, Tunezja, Libia, Algieria, Maroko - Namibia, RPA ), mające dostęp do morza/oceanu i bogate w surowce mineralne. Największy udział w gospodarce tych krajów ma przemysł wydobywczy. W krajach tych wydobywa się m.in.: ropę naftową, gaz ziemny, uran, platynę, cynę, miedź oraz złoto i diamenty. Małą rolę w gospodarce tych państw odgrywa rolnictwo i przemysł przetwórczy(dobrze rozwinięty tylko w Egipcie, RPA, Algierii i Maroku).
Do grupy krajów słabo rozwiniętych zaliczamy pozostałe 44 kraje Afryki( ). W państwach tych mieszka większość ludności Afryki.
15 najbiedniejszych krajów Afryki zamieszkuje ponad 1/3 ludności kontynentu.
W krajach tych panuje powszechne ubóstwo, gdyż główną gałęzią gospodarki jest tam mało dochodowe rolnictwo. W tych rolniczych państwach nie istnieje przemysł wydobywczy, zdarzają się natomiast ośrodki przemysłu przetwórczego(Kenia, Etiopia). W krajach słabo rozwiniętych uprawia się m.in.: kukurydzę, ryż, proso i sorgo oraz banany, kawę i kakao. Uprawy roślin uzależnione są klimatu, dlatego też najwięcej roślin uprawia się w środkowej części Afryki(klimat równikowy), a mniej na południu, czy północy(klimat podzwrotnikowy).
1 5 1