WYMIENIC PRAWIDŁOWO NAZW SUROWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE W EUROPIE.PODAC PRZYKŁADÓW KRAJÓW O DODATNIM I UJEMNYM PRZYROŚCIE NATURALNYM .PODAC NAZW OŚREDNIM POZIOMIEROZWOJU GOSPODARCZEGO W EUROPIE .WYMIEŃ NAZW GŁÓWNYCH ROŚLIN UPRAWIAJĄCYCH W EUROPIE .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T23:01:17+01:00
Surowce występujące w Afryce :
- platyna
-chrom
- fosforyty
- złoto
- kobalt
- diamenty
- uran,
- miedź,
- cyna,
- cynk,
- ołów,
- mangan,
- boksyty,
- magnezyt,
- tytan,
- węgiel kamienny,
- ropa naftowa,
- gaz ziemny

Surowce występujące w Europie :
- gaz ziemny
- węgiel brunatny, kamienny
- surowce skalne i inne
- siarka, kreda,piaski, żwiry, bursztyn,
- rudy miedzi i srebra
- surowce metaliczne (żelazo)
- uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny,
- rudy chromu, tytanu, niklu, krzemu, miedzi, cynku, ołowiu, rtęci
- złota, platyny

Rośliny uprawiane głównie w Europie :
- sorgo
- kukurydza
- pszenica
- rzepak

-Ujemny przyrost naturalny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, np. Ukrainie(-6,2%%), Rosji(-6%%), Bułgarii(-4%%), na Węgrzech(-3,8%%). Dodatni - zamożne kraje arabskie...
1 5 1