Odpowiedzi

2010-03-13T08:54:52+01:00
Części mowy możemy podzielić na:

1. ODMIENNE - należą do nich:

* rzeczownik
* przymiotnik
* czasownik
* liczebnik
* zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)

2. NIEODMIENNE - należą do nich:

* przysłówek
* zaimek przysłowny
* przyimek
* spójnik
* wykrzyknik
* partykuła

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

Rzeczownik

Odpowiada na pytanie kto? co? Rzeczowniki są nazwami osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk i pojęć abstrakcyjnych.
2010-03-13T09:25:23+01:00
NIEODMIENNE - należą do nich:
przysłówek
zaimek przysłowny
przyimek
spójnik
wykrzyknik
partykuła


ODMIENNE - należą do nich:
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
liczebnik
zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)


Liczę na najj ;dd !