Są tu 2 sprawdziany z geografii klasa III GIM.
Prosze o rozwiazanie na poniedzialek z gory dziekuje :* :)
Jesli ktos ma takie same prosze pisac mam wszystkie na cały rok :D

1
A możesz wstawić zdjęcia?? proszę
skąd mige wziąc ten sprawdzian?
i gdzie jest ten link ?
Hej czy mógłbyś wysłać mi spr wszystkie na ten e mail ewelinaa149
Na poczta WP

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Grupa A
Ćw.1
- Rosja
- Kazachstan
- Turcja
- Francja
Ćw.2
Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Serbię i Czarnogóra
Ćw.3
A-Podlaskie ( tutaj leży Białystok)
B-Łódzkie
Bydgoszcz leży w kujawsko-pomorskim
Ćw.4
C
Ćw.5
a) Przeciętna długość życia Europejczyków to 76 lat męrzczyźni, 78 lat kobiety,
b) Średnia gęstość zaludnienia Polski wynosi 122 os./km2.

6.
Wymień dwa skutki bezrobocia w Polsce.
- wzrost przestępczości i patologii społecznych
- emigracja młodych ludzi w celu zarobkowym
7.
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Najsilniej zurbanizowanym krajem w Europie jest Belgia. P
b) Największe miasta Polski to Warszawa, Kielce i Gliwice. F
c) Liczba Polonii na świecie wynosi 12–16 mln. P
d) Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. F

8.
Wyjaśnij termin:
urbanizacja – to proces powstawania i rozwoju miast.
9.
W 2004 roku w mieście urodziło się 3580 osób, a zmarło 4110 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 715 osób, a wyjechało 760 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:

a) przyrost naturalny – Pn=U-Z
Pn=3580-4110
Pn= -530

b) saldo migracji – Sm=I-E
Sm=715-760
Sm=-45
10. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwie najliczniejsze mniejszości narodowe w Polsce.

• Niemcy
• Białorusini

11.
Poniższy wykres przedstawia saldo migracji w polskich miastach
w latach 1950–2003. Wymień przyczynę nasilenia migracji ze wsi
do miast od początku lat 60. XX wieku.

Ludzie zaczęli migrować ze wsi do miast ponieważ, szukali pracy, chcieli się uczyć w szkołach, które mają wyższe poziom,
, praca zawodowa, lepsze warunki życia.

GRUPA B
1. Wymień 4 kraje europejskie o najmniejszej powierzchni.
- Andora
- Liechtenstein
- Malta
- San Marino
2.
Litwa, Mołdawia, Białoruś, Ukraina.

3.
Korzystając z mapy administracyjnej Polski, wykonaj polecenia.
a) Na mapie konturowej Polski zaznacz
i podpisz poniższe miasta wojewódzkie.
Gorzów Wielkopolski leży w woj.Lubuskim, Kielce leżą w woj. świętokrzyskim.

b) Wpisz nazwy województw oznaczonych
na mapie literami.

A. Podlaskie
B. Łódzkie
4.
Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.
Największa gęstość zaludnienia na naszym kontynencie występuje w:
A. Belgii i Holandii.
5.
Uzupełnij zdania.

a) W Europie istnieją 46 państwa.

b) Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi 62%.

6. Wymień dwa skutki bezrobocia w Polsce
- wzrost przestępczości i patologii społecznych
- emigracja młodych ludzi w celu zarobkowym

7. Zadanie (0–2 pkt)
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. F
b) Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn. P
c) Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. P
d) Około 1/5 ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni. F
8. Wyjaśnij termin:
stopa bezrobocia - przedstawia procent zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo.

9. Zadanie (0–2 pkt)
W 2004 roku w mieście urodziło się 2470 osób, a zmarło 2185 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 316 osób, a wyjechało 676 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:

a) przyrost naturalny – Pn=U-Z
Pn= 2470-2185
Pn=285
b) saldo migracji – Sm=I-E
Sm=316-676
Sm=-360
10.
Wymień dwa najliczniejsze wyznania narodowe w Polsce.
• Katolicyzm
• Prawosławie
11. Poniższy wykres przedstawia saldo migracji w polskich miastach w latach 1950–2003. Wymień przyczynę ujemnego salda migracji w ostatnich latach.
Ludzie nie mogli znaleźć pracy więc wyjeżdżali do innych krajów.

Pozdrawiam, czekam na naj i na odpowiedź na wiadomość ;D
99 4 99