Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:37:29+01:00
1
f(x)=(2x-1)(3x+5)
6x²+10x-3x-5<0
6x²+7x-5<0
Δ=b²-4ac=49+120=169
√Δ=13
x1=(-b-√Δ)/2a=-7-13/12=-20/12=-5/3
x2=(-b+√Δ)/2a=-7+13/12=6/12=1/2

x∈{-5/3,1/2}

3

f(x)=4x^2-12x+5
4x^2-12x+5>0
Δ=b²-4ac=144-80=64
√Δ=8
x1=(-b-√Δ)/2a=12-8/8=4/8=1/2
x2=(-b+√Δ)/2a=12+8/8=20/8=5/2

x∈{-∞,1/2} ∨{+∞,5/2}


2

f(x)=-x^2+2x+1
znajdujemy współrzędne wierzchołka W(p,q)
xw=-b/2a=-2/-2=1
Δ=-4+4=0
yw=-Δ/4a=0
zbiór wartosc funkcji to przedział {-∞,1}
1 5 1