Odpowiedzi

2010-03-13T11:43:54+01:00
Rzeka przepływa z zachodu na wschód przez wiele krain europejskich, z których największe to: Wyżyna Bawarska w Niemczech, Kotlina Panońska na Węgrzech i Wołoszczyzna w Rumunii. Jej dorzecze pokrywa duże rejony Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Źródła znajdują się w Schwarzwaldzie w południowo-zachodnich Niemczech. Długość mierzona od styku niewielkich rzek Brigach i Breg, które w miejscowości Donaueschingen łączą się w Dunaj, wynosi 2845 kilometrów a od źródeł Breg w Furtwangen 2888 kilometrów. Dunaj przepływa przez 10 europejskich krajów: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę (Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina mają dostęp tylko do jednego brzegu), aby w Rumunii rozbudowaną deltą ujść do Morza Czarnego. W delcie, która jest dawną zatoką wypełnioną osadami rzecznymi, Dunaj dzieli się na 3 główne ramiona: Kilia, Sulina i Sfântu Gheorghe.
2010-03-13T11:46:14+01:00
Siema....
Wielki Sory ale nie mam atlasu ale napisałam ci z encyklopedi w atlasie napewno będzie pisało to samo.....


Dunaj rzeka w Niemczech, Austrii, Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Jugosławii, Rumunii. W dolnym biegu wyznacza granicę Rumunii z Bułgarią i Ukrainą. Najdłuższa, po Wołdze, rzeka Europy.Źródłowe potoki Brege i Brigach wypływają w górach Schwarzwaldu (Niemcy). W swym dolnym biegu oddziela Wyżynę Szwabsko-Bawarską i przedgórze alpejskie od Jury Szwabsko-Frankońskiej i Masywu Czeskiego. W środkowym biegu (pomiędzy Wiedniem a przełomem Żelaznej Bramy) płynie na obszarze Niziny Środkowodunajskiej i Wielkiej Niziny Węgierskiej.Przepływając pomiędzy Górami Banackimi a Wschodnioserbskimi tworzy przełom Żelaznej Bramy, poniżej którego wypływa na obszary Niziny Wołoskiej. Uchodzi do Morza Czarnego, tworząc rozległą, zabagnioną deltę. Długość 2850 km, powierzchnia dorzecza 817 tys. km2.


Tak pisało w encyklopedii....
Jeszcze raz przepraszam że nie z atlasu......
Pozdro.....