Odpowiedzi

2010-03-13T12:07:12+01:00
Zad. 6
Obliczamy dochód za cały rok:
9500zł+9900zł+8700zł+9000zł=37100 zł

Obliczamy podatek:
⅕*37100zł=7420 zł

Odp. Pan Kowalski zapłacił podatek w wysokości 7420zł

Zad. 7
Opłaty - 0,3*3200zł=960zł
Rozrywka - 0,05*3200zł= 160zł
Lekcje - 0,1*3200zł=320zł
Dodatkowe - 0,15*3200zł=480zł
Jedzenie - 0,4*3200zł=1280zł

Prawdziwa jest odpowiedź C

Zad. 8
Lekcje - 0,1*3200zł=320zł
Jedna lekcja- 320zł : 8 =40zł

Zad. 9
W lutym:
Jedzenie - 0,4*3200zł=1280zł
Opłaty - 0,3*3200zł=960zł
Razem: 1280zł+960zł=2240zł

W styczniu:
¾*3200zł=2400zł

2400zł-2240zł=160zł

Odp. W lutym wydaje na jedzenie i opłaty o 160 zł mniej niż w styczniu.

10.
Dodatkowe - 0,15*3200zł=480zł
480zł : 12,60zł≈38
Odp. Mogli kupić 38 litrów farby
1 5 1
2010-03-13T12:17:27+01:00
6. (9500+9900+8700+9000)*⅕=37100*⅕=7420
7.C
8.(3200*0,1)/8=320/8=40
9.3200*¾=2400 w styczniu
3200*0,7=2240 w lutym
2400-2240=160
10.3200*0,15=480
480/16,60=38
2010-03-13T12:23:36+01:00
Zadanie 6
∞∞
kwartał 1: 9000 × ⅕ = 1800
kwartał 2: 8700 × ⅕ = 1740
kwartał 3: 9900 × ⅕ = 1980
kwartał 4: 9500 × ⅕ = 1900

Razem: 1800 + 1740 + 1980 + 1900 = 7420

Odpowiedź: Pan Kowalski w 2008 roku przekazał na podatek VAT 7420zł.

Zadanie 7

Odpowiedź: D

3200 x 0,3 = 960
3200 × 0,4 = 1280
1280 - 960 = 320

Zadanie 8

3200 x 0,1 = 320
320:8= 40

Odpowiedź: Jedna lekcja gry na skrzypcach kosztuje 40zł.

Zadanie 9

Styczeń:
3200 x ¾ = 2400

Luty:
3200 x 0,3 = 960
3200 × 0,4 = 1280
1280 + 960 = 2240

2400 - 2240 = 160

Odpowiedź: Na jedzenie i opłaty w lutym wydali o 160zł mniej niż w styczniu.

Zadanie 10

3200 x 0,15 = 480
480 : 12,60 ∞ 38,1 ∞ 38

Odpowiedź: Państwo Pieniążek będą mogli kupić 38 litrów farby.

∞ ( około)