Odpowiedzi

2010-03-13T12:03:59+01:00
Zasadniczą cechą sonetu jest precyzyjna budowa składająca się z 14 wersów, które są podzielone na 4 zwrotki. Dwie pierwsze są czterowierszowe, natomiast dwie ostatnie trójwersowe (tercyny). Jest to sonet włoski. Można również spotkać się z sonetem francuskim charakteryzującym się inną konstrukcją, mianowicie trzy pierwsze strofy są czterowierszowe, natomiast ostatnia jest dwuwersowa. Tematycznie sonet można podzielić na dwie części: pierwsza (obejmująca dwie pierwsze zwrotki) ma charakter narracyjno- opisowy, natomiast druga (dwie ostatnie zwrotki) - refleksyjny. W klasycznej odmianie sonetu poszczególne wiersze pisane są 11-zgłoskowcem lub 13-zgłoskowcem. W pierwszej części sonetu zachowany jest stały układ rymów.