Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
1) W Polsce na 1 ciągnik przypada około 65 ha użytków rolnych. .......
2) Użytki rolne stanowią 58,7% powierzchni Polski. .......
3) Pogłowie bydła w Polsce w ostatnich trzydziestu latach systematycznie rośnie. .......
4) Większość polskich gospodarstw rolnych ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha. .......
5) Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne. .......
6) Uprawy ziemniaków koncentrują się w zachodniej Polsce. .......

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:17:31+01:00
1-F
2-F
3-P
4.F
5-P
6-P
12 2 12
2010-03-13T12:18:57+01:00
1)f
2)f
3)f
4)P
5)P
6)F
9 3 9