Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:18:49+01:00
Władysław Bortnowski | Arthur Neville Chamberlain | Édouard Daladier | Stefan Dąb-Biernacki | Jan Henryk Dąbrowski | Kazimierz Fabrycy | Filip II August | Fryderyk I Barbarossa | Wacław Grzybowski | Stanisław Hozjusz | Jan bez Ziemi | Jan Kalwin | Jan Kiliński | Franciszek Kleeberg | Tadeusz Kościuszko | Tadeusz Kutrzeba | Ludwik IX Święty | Marcin Luter | Jan Łaski | Ignacy Mościcki | Tomasz Münzer | Wilhelm Orlik-Rückeman | Tadeusz Ludwik Piskor | Gawriło Princip | Emil Przedrzymirski-Krukowicz | Vidkun Quisling | Władysław Raczkiewicz | Juliusz Rómmel | Edward Rydz-Śmigły | Alfred von Schlieffen | Ryszard Lwie Serce | Piotr Skarga | Felicjan Składowski-Sławoj | Stanisław Skwarczyński | Kazimierz Sosnkowski | Stefan Starzyński | Henryk Sucharski | Szy Huang-ti (Czeng) | Antoni Szylling | Tomas de Torquemada | Józef Michał Unrug | Urban II | Józef Wybicki

opisy paru z nich :

Władysław Bortnowski (1881-1966)
Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim. Od 1925 roku był w służbie liniowej. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji. W październiku 1938 roku stanął na czele oddziałów polskich zajmujących Zaolzie. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Armią "Pomorze", zagrożony z dwóch frontów, stoczył trzy krwawe bitwy: w Borach Tucholskich, pod Bydgoszczą i Nakłem oraz walczył na wschodnim brzegu Wisły. Został ranny w bitwie pod Bzurą. W latach 1939-45 znajdował się w niemieckiej niewoli. Po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie był między innymi przewodniczącym Koła Legionistów i Peowiaków w USA.

Arthur Neville Chamberlain (1869-1940)
Arthur Neville Chamberlain był synem Josepha Chamberlaina, polityka brytyjskiego oraz bratem Jospeha Austena, laureata pokojowej Nagrody Nobla. W 1918 roku został członkiem Izby Gmin oraz działaczem Partii Konserwatywnej. Wielokrotnie wchodził w skład rządu. W latach 1937-40 był premierem Wielkiej Brytanii. Był zwolennikiem porozumienia z Niemcami. W 1938 roku został jedynym z głównych inicjatorów układu monachijskiego. W dniu ofensywy niemieckiej przeciw aliantom (maj 1940) ustąpił na rzecz Churchilla.


Stefan Dąb-Biernacki (1890-1962)
Stefan Dąb-Biernacki, generał, w latach 1930-39 był inspektorem armii. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził Armią "Prusy" i Frontem Północnym. Od 1939 roku przebywał na emigracji.

Antoni Szylling (1884-1971)
Antoni Szylling, generał, od 1919 roku w szeregach Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Armią "Kraków". W latach 1939-45 przebywał w niemieckiej niewoli. Po wojnie osiadł na emigracji.
1 5 1
2010-03-13T13:22:49+01:00
Jan Henryk Dąbrowski
Ignacy Mościck
Tadeusz Ludwik Piskor
Gawrilo Princip
Vidkun Quisling