Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:23:31+01:00
Synapsa- połączenie czynnościowe między komórkami nerwowymi oraz komórką nerwową i inną komórką.
Ze względu na rodzaj komórek, które łączy synapsa, wyróżniamy synapsy:
- nerwowo- nerwowa
- nerwowo- mięśniowa
- nerwowo- gruczołowa

Ze względu na budowę i sposób działania, synapsy dzielimy na:
a) synapsa chemiczna:
- szczelina synaptyczna szersza
- informacje przekazywane za pomocą związku chemicznego, zwanego mediatorem (neuroprzekaźnikiem)
- działa wolno
- informacje przekazywane w jednym kierunku
- występuje u wszystkich organizmów
b) synapsa elektryczna:
- szczelina synaptyczna węższa
- informacje przekazywane przez przeskok ładunku elektrycznego
- działa szybko
- kierunek przekazywania informacji zmienny
- występuje rzadko- np. węgorza elektrycznego

Rdzeń kręgowy:
- "infostrada" organizmu
- w rogach przednich znajduje się skupienie ciał licznych neuronów ruchowych
- przez korzenie grzbietowe do rdzenia wynikają wypustki neuronów czuciowych
- w istocie białej znajdują się włókna tworzące drogi nerwowe wstępujące (prowadzące impulsy do mózgowia) i zstępujące (prowadzące impulsy z mózgowia do narządów wykonawczych)
11 4 11