Odpowiedzi

2010-03-13T19:31:01+01:00
Jezus został zkazany na ukrżyżowanie przez namiestnika cesarza Poncjusza Piłata.Po długotrwałym biczowania dżwignął na swoje ramiona krzyż i ruszył z nim wprostna góre Golgote.Żołnierzy Rzymscy toważyszący mu szydZili z niego i wysmienwali sie że jest królem żydów.ukoronowali go w korone ciernoiwą i ubrali w szkarłatne szaty.Podczas długiej drogi 3 razy upadł pod ciężarem krzyża.dOTARŁSZY NA GÓRE ZOSTAŁ UKRZYŻOWANY WŚRÓD 2 ŁOTRÓW.Jeden wyśmiewał sie z niego.Około godziny 3 nad ranem Jezus zmarł