1. Przekątna ściany w sześcianie wynosi 4 pierwiastki z dwóch. oblicz pole i objętość sześcianu.
2.Oblicz długość przekątnej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 i wysokości 8.
3. Pole powierzchni bocznej walca jest równe 48pi, jego objętość 96pi. O ile promień podstawy jest mniejszy od wysokości?
4. Wysokość stożka jest równa 8, a tworząca jest nachylona do podstawy pod kątem 30stopni. Oblicz objętość tego stożka.
5. Objętość kuli jest równa 36pi. Oblicz pole powierzchni tej kuli.

a wiec jeśli ktoś może to niech zrobi mi te zadania odpowiedz mozna tez przeslac na [email protected] takie z rysunkiem pomocniczym np

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:35:06+01:00
Zad1

a√2=4√2
a=4(cm)
P=a²=4²=16(cm²)
V=a³=4³=64(cm³)

zad2

a√2=5√2
(5√2)²+8²=x²
64+50=x²
114=x²
√114=x

zad3 BRAK

zad4

H=8
30°=8 60°=16√3 90°=16

V=⅓*Pp*H
Pp=πr²=π(16√3)²=256π

V=⅓*256π*8=⅓*2048π=682⅔π(j³)

zad5

V=36π
Pp=4πR²
1⅓πR³=36π|*3
πR³=108π
R³=108
R=√108

Pc=4π*(√108)²
Pc=4π*108
Pc=432π