Odpowiedzi

2010-03-13T18:18:53+01:00
A*b=(-2)(-4)*(-3)(3)=(-6)*(0)=(-0)
wspułżędne=(-0)
*=razy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:24:46+01:00
Współrzędne wektora:
A = (-2; -4) i B = (-3; 3)
AB = [Xb-Xa , Yb-Ya]
AB = [-3 + 2 , 3 + 4]

AB = [-1, 7]

Długość:
|AB| = √(X² + Y²)
|AB| = √(1 + 49)
|AB| = √(50)

|AB| = 5√₂

Współrzędne środka:
A = (-2; -4) i B = (-3; 3)

{ Xs = ½(Xb+Xa)
{ Ys = ½(Yb+Ya)

{ Xs = ½(-3 - 2)
{ Ys = ½(3 - 4)

{ Xs = ½(-5)
{ Ys = ½(-1)

{ Xs = -⁵/₂
{ Ys = -½

Śr = (-⁵/₂ , -½)