1) Na suszarce widnieje napis: 200V, 400W. Opór elektryczny suszarki wynosi:
A. 100
B. 200
C. 400
D. 800

2) Jeżeli czlowiek nosi okulary z soczewkami o zdolnosci skupiajacej -2D, to znaczy ze:
A. jest krotkowidzem, a soczewki jego okularow sa skupiajace
B. jest krotkowidzem, a soczewki jego okularow sa rozpraszajace
C. jest dalekwidzem, a soczewki jego okularow sa skupiajace
D jest dalekwidzem, a soczewki jego okularow sa rozpraszajace

2

Odpowiedzi

2010-03-13T16:03:23+01:00
1) Musimy na początku obliczyć natężenie aby podstawić liczby pod ten wzór R = U/I
A mamy podaną moc więc przekształcamy ten wzór P = U * I
Wzór po przekształceniu wygląda tak : I = P/U
I podstawiamy liczby : I = 400W/200V = 2A
Gdy mamy już natężenie wystarczy podstawić pod ten wzór i mamy wynik : R = 200V/2A = 100

2) A
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:58:07+01:00
U = 200 V
P = 400 W= 400 V*A
R = ?
R = U/I
P = U*I ; z drugiego wzoru obl. I
I = P/U
I = 400 V*A/200 V
I = 2 A
obl. R
R = 200 V/2A
R = 100 omów
zad. 2
Z = - 2 D = - 2 1/m
tzn. że jest krótkowidzem (obraz powstaje przed siatkówką) i okulary mają soczewki rozpraszające, odp.B
1 5 1